Land van Cuijk
Het Beheer

Het Beheer

De Kraaijenbergse Plassen zijn gelegen in de gemeente Cuijk, provincie Noord-Brabant. De oevers en zwemlocaties worden beheerd en onderhouden door de afdelingen Ruimtelijk Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelijk, gemeente Cuijk.
De waterkwaliteit wordt beheerd door de Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers.
Indien er sprake is van bijvoorbeeld sluiting van het gebied en/of blauwalg, dan is de provincie de instantie die het besluit neemt om verbodsborden te plaatsen.

Het gebied is qua activiteiten en qua beheer in tweeën verdeeld. Waar het oostelijke gebied heeft een recreatie heeft, heeft het westelijke gedeelte een natuurlijke functie. Naast de functie van het gebied, is dit ook van invloed op het beheer.

Het is van belang dat de recreatieve bezoeker niet een grote druk legt op de natuur en het landschap. Recreanten en loslopende honden kunnen de natuur mogelijk verstoren waaronder de vogelstand en de natuur kunnen lijden.

De oever en randzones worden beheerd door de gemeente Cuijk en het Brabants Landschap. Dit beheer is op duurzame instandhouding gericht. Periodiek onderhooudsplan is door gemeente Cuijk opgesteld voor de plassen 1 tot en met 5. Recreatie-oevers worden intensiever onderhouden dan andere plaatsen, waar dit niet nodig is.

Brabants Landschap heeft het beheer van Plas 5 toegedragen gekregen vanwege de natuurfunctie. Om te zorgen dat de bezoekers niet tegen onverwachte situaties aanlopen is de Verordering Kraaijenbergse Plassen opgesteld, deze is hieronder te bezoeken.

De Kraaijenbergse Plassen zijn gelegen in de gemeente Cuijk, provincie Noord-Brabant. De oevers en zwemlocaties worden beheerd en onderhouden door de afdelingen Ruimtelijk Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelijk, gemeente Cuijk.
De waterkwaliteit wordt beheerd door de Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers.
Indien er sprake is van bijvoorbeeld sluiting van het gebied en/of blauwalg, dan is de provincie de instantie die het besluit neemt om verbodsborden te plaatsen.

Het gebied is qua activiteiten en qua beheer in tweeën verdeeld. Waar het oostelijke gebied heeft een recreatie heeft, heeft het westelijke gedeelte een natuurlijke functie. Naast de functie van het gebied, is dit ook van invloed op het beheer.

Het is van belang dat de recreatieve bezoeker niet een grote druk legt op de natuur en het landschap. Recreanten en loslopende honden kunnen de natuur mogelijk verstoren waaronder de vogelstand en de natuur kunnen lijden.

De oever en randzones worden beheerd door de gemeente Cuijk en het Brabants Landschap. Dit beheer is op duurzame instandhouding gericht. Periodiek onderhooudsplan is door gemeente Cuijk opgesteld voor de plassen 1 tot en met 5. Recreatie-oevers worden intensiever onderhouden dan andere plaatsen, waar dit niet nodig is.

Brabants Landschap heeft het beheer van Plas 5 toegedragen gekregen vanwege de natuurfunctie. Om te zorgen dat de bezoekers niet tegen onverwachte situaties aanlopen is de Verordering Kraaijenbergse Plassen opgesteld, deze is hieronder te bezoeken.