Land van Cuijk
De verschillende plassen

De verschillende plassen

Plas 1

Begin ontgronding: 1968
Oppervlakte water (ha): 18
Nadat men bij de keersluis begonnen was met ontgronden, was dit de eerste plas die gevormd werd. Deze plas is de eerste die men tegenkomt wanneer de Kraaijenbergse Plassen bezocht wordt vanaf de Maas. Vanaf Plas 1 komt men onder de brug aan de Oostzijde richting de haven van Katwijk uit. Via de brug aan de zuidelijke zijde komt men bij de Heeswijkse Plas (Plas 9) uit en via de brug aan de westelijke zijde komt men bij de overige plassen terecht.
In Plas 1 is een van de twee jachthavens gevestigd, namelijk WSV De Kraaijenbergse Plassen. Ook ligt hier de clubhuis-boot van de Cuijkse Scouting.

Plas 2

Oppervlakte water (ha): 20
De tweede ontgronde plas is Plas 2, tevens de eerste recreatieplas, is aan een zijde (de noord- en oostoever) natuurlijk begroeid met een struik- en boomlaag. Naast dat deze begroeiing een ideale leefomgeving biedt voor verschillende soorten dieren, dempt het ook het geluid van de snelweg (A73).

Aan de zuidzijde ligt een veilig recreatiestrand met een drijflijn, zandstrook, toiletvoorziening, speeltoestellen en picknicktafels. Naast Plas 2 zit Horeca en Camping 't Loo gevestigd.

Plas 3

Oppervlakte water (ha): 31
Deze plas staat ook wel bekend als de Surfplas. Dit komt doordat er een ruim surfstrand is aangelegd aan de zuidzijde. Op deze surfoever is ook de Nijmeegse Studenten Surf Vereniging Aeolus gevestigd, naast windsurfen is het natuurlijk ook mogelijk hier normaal te recreëren. Naast de brug aan de oostzijde vind u Jachthaven 't Loo. Vanaf 't Loo tot aan Aeolus is een parkeerplaats aangelegd voor ongeveer 800 auto's. Deze parkeerplaats is via de slagboom aan de kant van 't Loo te betreden. Via deze parkeerplaats is ook de botenhelling te bereiken. Naast het strand zijn meerdere toiletunits geplaatst. Aan de noordzijde is er de mogelijkheid om met uw boot aan te meren.

Plas 4

Oppervlakte water (ha): 60
Waar Plas 3 meer gericht was op de watersport en recreatie, is Plas 4 meer gericht op de natuur. Langs de noordzijde loopt een fietspad met een rijke natuur. De oevers aan Plas 4 lenen zich uitstekend voor kleinschalige recreatie zoals vissen, wandelen en fietsen. Het is voor boten toegestaan om op het water te liggen, maar het is niet toegestaan om dicht bij de oevers te komen. Ook is er aan de westzijde de enige mogelijkheid tot naaktrecreatie in het afgezette gebied.
Aan de zuidzijde zijn er verschillende soorten vegatatie aangelegd en hier lopen verschillende soorten dieren rond; Gallowayrunderen, Exmoorpony's en Konikpaarden. Deze 'grote grazers' onderhouden op een natuurlijke wijze de natuur.

Plas 5

Oppervlakte water (ha): 62
Waar Plas 4 een mix is tussen natuur en waterrecreatie, is Plas 5 daarentegen de enige plas waar watersport niet is toegestaan. Deze plas is ook niet verbonden aan de andere plassen. De focus ligt hier namelijk helemaal op de natuur en het is hier dan ook alleen toegestaan om vogels te spotten. Ook hier wordt de variatie in de vegetatie vergroot door 'grote grazers'. Hierdoor is het voor andere dieren ook mogelijk om zich in dit gebied te vestigen.

Gat van Geluk en Ganzenorgel

Boven Plas 5 zijn twee kleine, afgezonderde plassen te vinden, deze dragen de namen het Ganzelorgel en het Gat van Geluk. Doordat de Maasdijk verstevigd moest worden, is er een kleine zand- en kleiwinningsput gemaakt, het Gat van Geluk. Dit werd uitgevoerd door de ingenieur van Rijkwaterstaat, Geluk. Het Gat van Geluk wordt nu beheerd door een visvereniging die de visstand kunstmatig hoog houden. Het Ganzelorgel is met de begroeiing op de moeras- en oeverplanten juist ideaal voor amfibieën, water- en stuweelvogels.

Plas 6

Aan de west-zijde van Plas 5 zou Plas 6 gegraven worden, deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Het gebied, waar Plas 6 gegraven zou worden, is niet uitgegraven door de landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis. Na overleg met gemeente Beers heeft de provincie besloten om vanuit Plas 4 in zuidelijke richting door te gaan met Plas 7.

Plas 7

Begin ontgronding: 1990
Oppervlakte water (ha): 182
Met 182 hectare is Plas 7 de grootste plas en is hierdoor uitermate geschikt voor watersport. Aan de noord-zijde is de mogelijkheid tot klein recreatie zoals wandelen en fietsen. In dit moeras-gebied lopen Schotse Hooglanders rond. Aan de zuid-oost-zijde, waar BijCeulemans zit gevestigd, is het ook mogelijk om te wandelen en fietsen. Volgens de planning zal in 2016 begonnen worden met de realisatie van waterpark Dommelsvoort.

Plas 8

Begin ontgronding: 1997
Oppervlakte water (ha): 39
Rondom camping Op Den Drul is Plas 8 ontgrond. Aan de noord- en oost-zijde is het mogelijk om te wandelen en fietsen. Tussen Plas 7 en 8 loopt de Steegstraat, deze wordt onderbroken door een kleine ophaalbrug waardoor het mogelijk is vanaf het water beide plassen te bezoeken.

Plas 9 (Heeswijkse Plas)

Begin ontgronding: circa 2006
Oppervlakte water (ha): 63
De laatst gegraven plas is de Heeswijkse Plas, deze plas heeft zijn naam te danken aan de Cuijkse wijk, de Heeswijkse Kampen, die grenst aan het water. Bij deze plas staat strandrecreatie centraal aan de noord-zijde van de plas is een lang recreatiestrand aangelegd met een ruime parkeerplaats voor zo'n 60 auto erbij. Doordat die recreatiestrand (met ligweide) benoemd is tot officiële zwemlocatie, wordt hier in het zwemseizoen de waterkwaliteit om de twee weken gecontroleerd.

Aan de oost-zijde van het recreatiestrand begint een natuurgebied waar voorheen grote grazers vrij rond liepen. Deze zijn nu gescheiden zodat wandelaars en fietsers niet meer gehinderd kunnen worden door deze dieren.

Kaart De verschillende plassen

Plas 1

Begin ontgronding: 1968
Oppervlakte water (ha): 18
Nadat men bij de keersluis begonnen was met ontgronden, was dit de eerste plas die gevormd werd. Deze plas is de eerste die men tegenkomt wanneer de Kraaijenbergse Plassen bezocht wordt vanaf de Maas. Vanaf Plas 1 komt men onder de brug aan de Oostzijde richting de haven van Katwijk uit. Via de brug aan de zuidelijke zijde komt men bij de Heeswijkse Plas (Plas 9) uit en via de brug aan de westelijke zijde komt men bij de overige plassen terecht.
In Plas 1 is een van de twee jachthavens gevestigd, namelijk WSV De Kraaijenbergse Plassen. Ook ligt hier de clubhuis-boot van de Cuijkse Scouting.

Plas 2

Oppervlakte water (ha): 20
De tweede ontgronde plas is Plas 2, tevens de eerste recreatieplas, is aan een zijde (de noord- en oostoever) natuurlijk begroeid met een struik- en boomlaag. Naast dat deze begroeiing een ideale leefomgeving biedt voor verschillende soorten dieren, dempt het ook het geluid van de snelweg (A73).

Aan de zuidzijde ligt een veilig recreatiestrand met een drijflijn, zandstrook, toiletvoorziening, speeltoestellen en picknicktafels. Naast Plas 2 zit Horeca en Camping 't Loo gevestigd.

Plas 3

Oppervlakte water (ha): 31
Deze plas staat ook wel bekend als de Surfplas. Dit komt doordat er een ruim surfstrand is aangelegd aan de zuidzijde. Op deze surfoever is ook de Nijmeegse Studenten Surf Vereniging Aeolus gevestigd, naast windsurfen is het natuurlijk ook mogelijk hier normaal te recreëren. Naast de brug aan de oostzijde vind u Jachthaven 't Loo. Vanaf 't Loo tot aan Aeolus is een parkeerplaats aangelegd voor ongeveer 800 auto's. Deze parkeerplaats is via de slagboom aan de kant van 't Loo te betreden. Via deze parkeerplaats is ook de botenhelling te bereiken. Naast het strand zijn meerdere toiletunits geplaatst. Aan de noordzijde is er de mogelijkheid om met uw boot aan te meren.

Plas 4

Oppervlakte water (ha): 60
Waar Plas 3 meer gericht was op de watersport en recreatie, is Plas 4 meer gericht op de natuur. Langs de noordzijde loopt een fietspad met een rijke natuur. De oevers aan Plas 4 lenen zich uitstekend voor kleinschalige recreatie zoals vissen, wandelen en fietsen. Het is voor boten toegestaan om op het water te liggen, maar het is niet toegestaan om dicht bij de oevers te komen. Ook is er aan de westzijde de enige mogelijkheid tot naaktrecreatie in het afgezette gebied.
Aan de zuidzijde zijn er verschillende soorten vegatatie aangelegd en hier lopen verschillende soorten dieren rond; Gallowayrunderen, Exmoorpony's en Konikpaarden. Deze 'grote grazers' onderhouden op een natuurlijke wijze de natuur.

Plas 5

Oppervlakte water (ha): 62
Waar Plas 4 een mix is tussen natuur en waterrecreatie, is Plas 5 daarentegen de enige plas waar watersport niet is toegestaan. Deze plas is ook niet verbonden aan de andere plassen. De focus ligt hier namelijk helemaal op de natuur en het is hier dan ook alleen toegestaan om vogels te spotten. Ook hier wordt de variatie in de vegetatie vergroot door 'grote grazers'. Hierdoor is het voor andere dieren ook mogelijk om zich in dit gebied te vestigen.

Gat van Geluk en Ganzenorgel

Boven Plas 5 zijn twee kleine, afgezonderde plassen te vinden, deze dragen de namen het Ganzelorgel en het Gat van Geluk. Doordat de Maasdijk verstevigd moest worden, is er een kleine zand- en kleiwinningsput gemaakt, het Gat van Geluk. Dit werd uitgevoerd door de ingenieur van Rijkwaterstaat, Geluk. Het Gat van Geluk wordt nu beheerd door een visvereniging die de visstand kunstmatig hoog houden. Het Ganzelorgel is met de begroeiing op de moeras- en oeverplanten juist ideaal voor amfibieën, water- en stuweelvogels.

Plas 6

Aan de west-zijde van Plas 5 zou Plas 6 gegraven worden, deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Het gebied, waar Plas 6 gegraven zou worden, is niet uitgegraven door de landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis. Na overleg met gemeente Beers heeft de provincie besloten om vanuit Plas 4 in zuidelijke richting door te gaan met Plas 7.

Plas 7

Begin ontgronding: 1990
Oppervlakte water (ha): 182
Met 182 hectare is Plas 7 de grootste plas en is hierdoor uitermate geschikt voor watersport. Aan de noord-zijde is de mogelijkheid tot klein recreatie zoals wandelen en fietsen. In dit moeras-gebied lopen Schotse Hooglanders rond. Aan de zuid-oost-zijde, waar BijCeulemans zit gevestigd, is het ook mogelijk om te wandelen en fietsen. Volgens de planning zal in 2016 begonnen worden met de realisatie van waterpark Dommelsvoort.

Plas 8

Begin ontgronding: 1997
Oppervlakte water (ha): 39
Rondom camping Op Den Drul is Plas 8 ontgrond. Aan de noord- en oost-zijde is het mogelijk om te wandelen en fietsen. Tussen Plas 7 en 8 loopt de Steegstraat, deze wordt onderbroken door een kleine ophaalbrug waardoor het mogelijk is vanaf het water beide plassen te bezoeken.

Plas 9 (Heeswijkse Plas)

Begin ontgronding: circa 2006
Oppervlakte water (ha): 63
De laatst gegraven plas is de Heeswijkse Plas, deze plas heeft zijn naam te danken aan de Cuijkse wijk, de Heeswijkse Kampen, die grenst aan het water. Bij deze plas staat strandrecreatie centraal aan de noord-zijde van de plas is een lang recreatiestrand aangelegd met een ruime parkeerplaats voor zo'n 60 auto erbij. Doordat die recreatiestrand (met ligweide) benoemd is tot officiële zwemlocatie, wordt hier in het zwemseizoen de waterkwaliteit om de twee weken gecontroleerd.

Aan de oost-zijde van het recreatiestrand begint een natuurgebied waar voorheen grote grazers vrij rond liepen. Deze zijn nu gescheiden zodat wandelaars en fietsers niet meer gehinderd kunnen worden door deze dieren.