Land van Cuijk
Vissen

Vissen

De Kraaijenbergse Plassen biedt volop vismogelijkheden.

Op de kaart staan verschillende visplekken aangegeven die zich er uitstekend voor lenen om te vissen, maar let op: vissen met vergunning alleen toegestaan bij plas 1 t/m 4.

Ten noordoosten van Plas 5 ligt het Gat van Geluk; voorheen een kleiwinningsput ten behoeve van dijkversterking. Het Gat van Geluk is in beheer bij een visvereniging en door de kunstmatige hoge visstand zijn de natuurwaarden van deze plas gering.

Zie ook "wat mag wel, wat mag niet?" op de website van de Gemeente Cuijk)

Kaart Vissen
Legenda Vissen

De Kraaijenbergse Plassen biedt volop vismogelijkheden.

Op de kaart staan verschillende visplekken aangegeven die zich er uitstekend voor lenen om te vissen, maar let op: vissen met vergunning alleen toegestaan bij plas 1 t/m 4.

Ten noordoosten van Plas 5 ligt het Gat van Geluk; voorheen een kleiwinningsput ten behoeve van dijkversterking. Het Gat van Geluk is in beheer bij een visvereniging en door de kunstmatige hoge visstand zijn de natuurwaarden van deze plas gering.

Zie ook "wat mag wel, wat mag niet?" op de website van de Gemeente Cuijk)