Land van Cuijk
Regels

Regels

Op en om het water zijn verschillende regels opgesteld om een veilige omgeving te creëren.
Bij strandrecreatie zijn de regels per recreatieplas apart aangegeven. Op deze pagina staan enkele globale regels voor op het water uitgelicht.
Voor de volledige verordening, zie de website van de gemeente Cuijk.

Snelheid

Op het open water geld op elke plas een maximum snelheid van 9 km per uur. In de (jacht)havens is de maximum snelheid 6 km per uur.

Toegankelijkheid

Voor watersporters is niet elke plas van de Kraaijenbergse Plassen toegankelijk. In de Verordering Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse plas 2005 staat dat er binnen bepaalde gebieden een verbod is op waterrecreatie. In de bijgevoegde kaart zijn de gebieden aangegeven waar het verbod geld. Hieronder volgt een deel uit de Verordering Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse plas 2005, waarin duidelijk wordt wat daar verboden is.
 

“Artikel 12. Gebruik van water en oeverstroken

1. Het is verboden binnen het gebied:

 • A. te varen met een waterscooter, jetski of hovercraft of andere vergelijkbare gemotoriseerde objecten;
 • B. zeilen van een vaartuig alsmede wasgoed te laten drogen in of aan bomen, struiken en beplanting;
 • C. met een vaartuig te varen op plaatsen, die door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;
 • D. zich met een voer- of vaartuig zodanig te gedragen dat daardoor schade wordt toegebracht aan flora of fauna of dat daardoor overlast ontstaat voor de omgeving;
 • E. te zwemmen of te surfen nabij onderdoorgangen van bruggen alsmede op plaatsen die door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod gesteld in eerste lid onder C.

3. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders binnen het gebied:

 • A. havens, aanleginrichtingen, botenhellingen, afmeerconstructies en steigers, golfbrekers, be-schoeiingen of daarmee gelijk te stellen werken, te maken, te hebben en te onderhouden;
 • B. palen, masten, kranen en hijsinrichtingen te plaatsen, te hebben en te onderhouden.
4. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders binnen het gebied een kampeermiddel te plaatsen of geplaatst te houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Een dergelijke vergunning kan uitsluitend worden verleend voor de oeverstrook:a. nabij het verenigingsschip zoals aangegeven met (VS) op de ligplaatsenkaart;b. aan de zuidzijde van het gebied zoals aangegeven met (2) en (3) op de overzichtskaart.”
Kaart Regels

Op en om het water zijn verschillende regels opgesteld om een veilige omgeving te creëren.
Bij strandrecreatie zijn de regels per recreatieplas apart aangegeven. Op deze pagina staan enkele globale regels voor op het water uitgelicht.
Voor de volledige verordening, zie de website van de gemeente Cuijk.

Snelheid

Op het open water geld op elke plas een maximum snelheid van 9 km per uur. In de (jacht)havens is de maximum snelheid 6 km per uur.

Toegankelijkheid

Voor watersporters is niet elke plas van de Kraaijenbergse Plassen toegankelijk. In de Verordering Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse plas 2005 staat dat er binnen bepaalde gebieden een verbod is op waterrecreatie. In de bijgevoegde kaart zijn de gebieden aangegeven waar het verbod geld. Hieronder volgt een deel uit de Verordering Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse plas 2005, waarin duidelijk wordt wat daar verboden is.
 

“Artikel 12. Gebruik van water en oeverstroken

1. Het is verboden binnen het gebied:

 • A. te varen met een waterscooter, jetski of hovercraft of andere vergelijkbare gemotoriseerde objecten;
 • B. zeilen van een vaartuig alsmede wasgoed te laten drogen in of aan bomen, struiken en beplanting;
 • C. met een vaartuig te varen op plaatsen, die door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;
 • D. zich met een voer- of vaartuig zodanig te gedragen dat daardoor schade wordt toegebracht aan flora of fauna of dat daardoor overlast ontstaat voor de omgeving;
 • E. te zwemmen of te surfen nabij onderdoorgangen van bruggen alsmede op plaatsen die door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod gesteld in eerste lid onder C.

3. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders binnen het gebied:

 • A. havens, aanleginrichtingen, botenhellingen, afmeerconstructies en steigers, golfbrekers, be-schoeiingen of daarmee gelijk te stellen werken, te maken, te hebben en te onderhouden;
 • B. palen, masten, kranen en hijsinrichtingen te plaatsen, te hebben en te onderhouden.
4. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders binnen het gebied een kampeermiddel te plaatsen of geplaatst te houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Een dergelijke vergunning kan uitsluitend worden verleend voor de oeverstrook:a. nabij het verenigingsschip zoals aangegeven met (VS) op de ligplaatsenkaart;b. aan de zuidzijde van het gebied zoals aangegeven met (2) en (3) op de overzichtskaart.”